logo com4

Bagger 293

2019-10-21i modern tyska anvnds ordet bagger generellt med betydelsen grvmaskinsttyska anlggningar av den allra strsta storleken fr grvning och schaktning i dagbrott fr stenkol har oberoende av tillverkaren getts en fortlopande numrering som fregs av ordet baggerv sdana anlggningar r bagger 288 och bagger 293.

Copyright © 2019.Henan Mining Machinery Co., ltd. All rights reserved.Sitemap