logo com4

M Y Nghi N Mortar

2019-10-6u n nng 24 pound 11 kg, c xc sut trt l 50 m 160 ft, c th t trn mt qu tn la tng tm bn hiu qu ln ti 100 nmi 190 km, xa hn so vi pho parisng pho ags c lm mt bng nc v c th bn 10 phtpht mi khu.

Copyright © 2019.Henan Mining Machinery Co., ltd. All rights reserved.Sitemap